Artikel 1: Definities
1.1 Met By Kenzie wordt in deze algemene voorwaarden de eenmanszaak verstaan, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, met KVK-nummer 71831371.
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via http://www.bykenzie.nl een bestelling plaatst.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de webshop van By Kenzie worden gedaan.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 By Kenzie behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Een geldige overeenkomst komt tot stand op het moment dat er door de klant een bestelling per bestelformulier of per e-mail is verzonden en deze een orderbevestiging heeft ontvangen. De elektronische bestanden van By Kenzie gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4: Persoonsgegevens
4.1 By Kenzie is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door By Kenzie vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling en de bezorging op het juiste afleveradres. De gegevens van de klant word niet doorgegeven aan derden.

Artikel 5: Betalen
5.1 Bestellingen via de webshop kunnen worden betaald via vooraf betalen met bankoverschrijving, Bancontact, IDeal en Paypal.
5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.
5.3 By Kenzie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.4 Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Artikel 6: Verzenden
6.1 Verzenden van bestelde producten gebeurt via PostNL. By Kenzie streeft ernaar om de bestelde producten te verzenden binnen de termijn van 1-28 werkdagen en zo lang de voorraad strekt.
6.2 Indien By Kenzie de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren kan de klant in dat geval eventueel akkoord gaan met een nieuwe leverdatum.
6.3 By Kenzie verzendt uitdrukkelijk zijn producten binnen Nederland, België en Duitsland.

Artikel 7: Herroepingsrecht
7.1 Indien bestelde producten niet naar wens, in de juiste staat geleverd zijn of kapot zijn, kan het product retour gestuurd worden binnen 14 dagen na data van ontvangst. Dit moet direct na ontvangst gemeld worden via e-mail. Annuleren van een order moet binnen 14 dagen per mail worden doorgegeven aan By Kenzie.
7.2 Het product moet binnen 14 dagen in exact dezelfde staat terug worden gestuurd, binnen 5 werkdagen ontvangt de klant het aankoopbedrag incl. verzendkosten terug op de rekening. De kosten van de retourzendingen zijn voor rekening van de klant.
7.3 By Kenzie behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd of als er alleen een deel van de producten worden geretourneerd.
7.4 Producten van By Kenzie kunnen alleen bij uitzondering worden omgeruild, deze uitzonderingen worden tussen By Kenzie en klant besproken via e-mail.
7.5 Gaat er een riem of halsband binnen 30 dagen kapot door welke reden dan ook, dan maken wij het gratis mits het te repareren is. Zo niet dan krijgt de klant een tegoedbon met korting op een nieuw soortgelijk product.
7.6 Gepersonaliseerde en limited edition items worden niet retour genomen.

Artikel 8: Garantie
8.1 Informatie, afbeeldingen en mededelingen verstrekt door By Kenzie met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. By Kenzie garandeert niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen van kleuren kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening.

Artikel 10: Slotbepaling
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 By Kenzie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel